Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare și cumpărare de pe platforma www.alevinteriors.com

1. Introducere:

Acest site web și webshop-ul aferent sunt administrate de către societatea ALEV INTERIORS S.R.L.- cu sediul social în municipiul Reghin, str. Gării, nr. 44, judeţul Mureş, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. J26/575/2004, C.U.I. RO 33291852.

Pentru utilizarea acestui portal respectiv pentru plasarea unor comenzi, este necesar ca în prealabil să citiți cu atenție și să acceptați în totalitate următoarele Termeni și condiții.

Folosirea în continuare a acestui portal și plasarea de comenzi online echivalează cu acceptul Dvs. în ceea ce privește Termenii și condițiile menționate mai jos.

Anterior plasării unor comenzi, dacă aveți vreo nelămurire, vă rugăm să ne contactați la adresa office@alevinteriors.com

Toate materialele (incluzând fără limitări articole, texte, imagini, banner-ele, logo-uri, design, etc.) conținute pe aceste portale sunt protejate de legile copyright-ului și ale dreptului de autor, fiind în întregime proprietatea Alev Interiors S.R.L..

Ele nu pot fi reproduse, copiate, distribuite, vândute, transmise sau publicate fără acordul scris al Alev Interiors S.R.L.

Este interzisă copierea, distribuția, transmiterea, publicarea, reproducerea, crearea unui document derivat din orice informație sau serviciu, obținute de pe sau prin intermediul portaulului.

Totodată este interzisă modificarea oricărei informații (atât text cât și foto sau video) conținute în paginile portalului.

Este interzisă postarea unor texte sau imagini explicite cu caracter injurios, insidios, sexual, politic sau care fac trimitere sau dau loc la interpretări de acest gen.

În cuprinsul prezentelor termeni și condiții, dacă din context nu rezultă altfel, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

– Portal – pagina de web www.alevinteriors.com și webshop-ul aferent www.shop.alevinteriors.com, aparținând societății Alev Interiors S.R.L., prin care Utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către Societate ;

–  Utilizator – reprezintă persoana care accesează portalul în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și condițiile de pe Portal ;

– Societatea – persoana juridică Alev Interiors S.R.L., care administrează prezentul portal, pune la dispoziție mijloacele tehnice necesare pentru achiziționarea de produse de pe webshop și care vinde Clienților produsele comandate ;

– Client – reprezintă persoana care accesează portalul în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și conditiile de utilizare ale platformei, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare, sau care inițiază și finalizează o comandă ;

– Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

– Comandă – reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării Portalului, în baza comunicării și acordului intervenit între Societate și Client ;

– Contract – reprezintă o Comanda confirmată de către Societate, prin care aceasta este de acord să vândă și să livreze Clientului produsele și serviciile, la prețurile, caracteristicile și termenele de livrare specificate în confirmarea comenzii, iar Clientul consimte să efectueze plata acestor produse/servicii, conform prezentelor Termeni și condiții ;

– Uilizare abuzivă – reprezintă utilizarea portalului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Societății ;

2. Limitele răspunderii Societății:

1. Imaginile produselor sunt prezentate pe portal cu titlu exemplificativ și au caracter informativ, produsele livrate putând diferi de imaginile de pe portal sau din cataloage în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, culorii sau nuanței, design-ului, fără notificare prealabilă de către producători sau din cauza modificării culorii în urma procesului de fotografiere.

2. Alev Interiors S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile și caracteristicile produselor prezentate în magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziția Societății de către reprezentanții fiecărui producător. Astfel, unele caracteristici ale produselor pot fi modificate de către Societate fără preaviz, sau acestea pot conține erori de operare.

Alev Interiors S.R.L. va depune toate eforturile pentru a minimaliza toate greșelile care pot apărea din editarea electronică sau manuală a informațiilor prezentate.

De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însa Societatea depune toate eforturile de a prezenta Clienților informațiile cele mai relevante.

3. Portalul poate conține și link-uri către alte site-uri, Societatea nefiind responsabilă de politica de confidențialitate practicată de acestea și nici de informațiile menționate pe site-urile respective. Alev Interiors S.R.L. nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestora. Pentru respectivele site-uri, răspunderea aparține integral proprietarilor care le operează.

4. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe Portal, care nu se datorează culpei sale.

Utilizatorii găsi sau solicita informații detaliate, complete și exacte privind produsele compercializate de Societate, în magazinul Alev Interiors S.R.L. sau prin solicitarea de informații prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Societății.

5. Prețurile produselor de pe Portal sunt orientative și pot suferi modificări.

Prețurile se vor confirma de către consultanții Societății, prin confirmarea comenzii și emiterea facturii proforma sau a facturii fiscale.

6. Promoțiile/ofertele prezente pe Portal sunt valabile, în lipsa unei alte mențiuni, în limita stocului disponibil, doar pentru oferta de pe site și pentru o perioadă de timp limitată.

În cazul în care nu este menționată perioada de timp a promoției/ofertei, acestea este valabilă în limitele stocurilor disponibile, maxim 30 de zile.

7. Prezența produselor pe Portal NU garantează existența produselor respective și în stoc.

Consultanții noștri vor confirma disponibilitatea pentru fiecare produs în parte.

Majoritatea produselor indisponibile pe stoc pot fi achiziționate la comandă, Societatea putând furniza Clientului, la cerere, informații privind posibilul termen de livrare a produsului dorit.

8. În cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a produselor, răspunderea Societății față Client este limitată la valoarea sumelor încasate de la acesta pentru produsul nelivrat/livrat necorespunzător.

9. Alev Interiors S.R.L. își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe Portal.

10. Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea se datorează nerespectării prezentelor Termeni și condiții.

11. Alev Interiors S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile cauzate ca urmare a nefuncționalității, modificării, suspendării sau întreruperii serviciilor disponibile prin intermediul Portalului, și nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Portal.

12. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord, nu acceptă sau își revocă acceptul dat pentru Termenii și condițiile de utilizare a Portalului, acesta renunță la accesul la serviciile oferite de către Alev Interiors S.R.L. prin intermediul Portalului, primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor de orice natură din partea Societății (electronic, telefonic, etc.)

În acest caz, Alev Interiors S.R.L. va șterge din baza sa de date toate datele care fac referire la Clientul respectiv, Societatea fiind exonerată de orice obligație față de Client, care presupune acceptul Termenilor și condițiilor.

Utilizatorul/Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale, putând accepta Termenii și condițiile de utilizare a Portalului, în forma disponibilă la momentul respectiv.

Clientul nu poate să revoce acordul exprimat privind respectarea Termenilor și condițiilor pe perioada derulării unui Contract, până la achitarea contravalorii tuturor Contractelor neonorate față de Alev Interiors S.R.L..

13. Alev Interiors S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispozitie prin intermediul Portalului, cu sau fără o notificare prealabilă.

14. Totodată Alev Interiors S.R.L. își rezervă dreptul de a introduce materiale publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Portalului, cu respectarea legislației în vigoare.

15. Alev Interiors S.R.L. nu oferă nicio garanție că informațiile conținute pe Portal vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, că serviciile informatice pe care se bazează funcționarea Portalului vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori, respectiv că orice eroare de program va fi corectată etc.

16. Societatea nu este sub nicio formă responsabilă pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar fără a se limita la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătură/tranzacție/colaborare/etc. intervenite între Utilizator/Client și oricare entitate care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Portalului.

17. Utilizatorul/Clientul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează Portalul sau de orice alte pierderi de date care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului Portalului.

18. Pentru secțiunile Portalului care pot cuprinde postări ale Utilizatorilor/Clienților, răspunderea pentru conținutul acestor postări în întregime autorilor acestora.

Alev Interiors S.R.L. își rezervă dreptul de a nu face publice acele postări care contravin Termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, Clienților, partenerilor săi sau terților.

19. Alev Interiors S.R.L. nu garantează în nici un mod ca documentele, fișierele sau orice alte pachete de date conținute pe, sau care au legătură cu Portalul nu conțin viruși, Societatea neasumându-și nici o responsabilitate pentru prejudicii actuale sau viitoare, de orice natură, cauzate prin intermediul Portalului.

Astfel, pentru protecția sa, orice Utilizator/Client al Portalului trebuie să utilizeze un program antivirus atunci când utilizeaza Portalul.

20. Alev Interiors S.R.L. se obligă să aducă să aducă la zi informațiile și materialele de pe portal cu o anumită frecvență/periodicitate.

Informațiile pot suferi schimbări oricând și fără preaviz, acestea putând fi incorporate în umătoarele modificări ale Portalului, care vor fi realizate în funcție de posibilitațile Societății.

21. Alev Interiors S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bună-voință, posibilității de folosire a datelor sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă a fost informată anterior posibilitatea apariței unor asemenea pierderi), rezultand din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor publicate pe Portal ;

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Clientului ;

– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți privind serviciilor Portalului și/sau conținutului ;

–  orice altă problemă legată de conținutul Portalului ;

3. Drepturi de autor și de proprietate intelectuală:

1. Informațiile publicate pe Portal sunt informații de interes general despre Alev Interiors S.R.L., produsele comercializate de aceasta, ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de Societate ca fiind de inters pentru Utilizatori.

2. Informațiile sunt puse la dispoziția Utilizatorilor în mod gratuit, cu scopul de a facilita vânzările.

3. Alev Interiors S.R.L. deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Portalului, incluzând însă fără a se limita la desing, conținut, grafică, fotografii, software, logo-uri, texte, banner-e, etc., respectiv asupra tuturor materialelor integrate în Portal, care sunt protejate prin legislația română și internațională privind drepturile de autor.

Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, parțial sau integral, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online.

Cu toate acestea, Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, și numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu alte prevederi ale prezentelor Termeni și condiții.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea informațiilor existente pe Portal sau a unei părți din acestea, accesul sau folosirea informațiilor puse la dispoziție de Alev Interiors S.R.L. prin intermediul Portaului într-un mod care contravine legislației române sau internaționale în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, poate atrage răspunderea civilă sau, după caz penală, pentru astfel de acțiuni.

Prin accesarea Portalului, Utilizatorii consimt să respecte Termenii și condițiile prezentate, legislația aplicabilă, precum și toate drepturile de proprietate intelectuala ale Alev Interiors S.R.L..

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Societatea prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.

Pentru mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și drepturile pe care le aveți, vă invităm să consultați pe Portal Secțiunile – Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal respectiv – Politica de cookie-uri.

5. Derularea operațiunilor de vânzare pe Portal – Contractul:

5.1 Creearea unui cont:

În cazul înregistrarii pe Portal în calitate de Client, vă asumați și sunteți de acord cu Termenii și condiții din prezentul document.

Nerespectarea Termenilor și condițiilor duce automat la pierderea calității de Client și implicit implicit la restricționarea accesului la anumite secțiuni ale Portalului.

Înregistrarea pe Portal necesită completarea de către Dvs. a unui formular de înscriere în care vor fi trecute câteva date personale obligatorii, cum ar fi nume, prenume, firmă, CUI, etc..

Aceste date vor fi in mod obligatoriu actuale, clare și complete, urmând să fie actualizate ori de câte ori este cazul.

Alev Interiors S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul pe Portal sau la anumite secțiuni ale acestuia, în cazul în care informațiile furnizate de un Client se dovedesc a fi false, incomplete, neclare sau neactualizate.

Informațiile privind identificarea unei persoane ca și Client precum și mesajele private sunt confidențiale și vor fi dezvăluite doar compartimentelor sau persoanelor către care se adresează, excepție făcând cazurile în care se încalcă prevederile legale.

Înregistrarea pe cont cu parola aferenta implica anumite reguli. În acest sens, cuvintele alese nu trebuie: să creeze confuzii, să aducă ofense la adresa vreunei persoane, sau grup de persoane, să conțină cuvinte obscene, adrese de telefon, e-mail sau internet și să nu aibă tente rasiale sau sexuale.

Contul fiecărui Client este personalizat și totodată securizat printr-un cod client și parolă, acesta putând fi anulat de ambele părți fără o notificare prealabila (din partea unui Client, oricând și din orice motiv, iar din partea Societății, în cazul în care Termenii și condițiile acordului nu sunt respectate).

Este interzisă transmiterea, închirierea sau vânzarea datelor de accesare ale Contului (cod client și parolă) către alte persoane.

În cazul în care un Client ajunge la concluzia că din diverse motive datele de accesare ale Contului nu mai sunt sigure, le poate schimba. Clientul este singurul responsabil pentru securitatea Contului sau precum și pentru orice activitate desfășurată pe Portal de către alte persoane care au avut acces la Contul său.

Este interzisă deținerea de către un Client a mai multor Conturi pe Portal.

În cazul în care aceasta regula nu este respectată, Societatea își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la anumite secțiuni ale Portalului, putându-se ajunge în anumite situații chiar și la retragerea calității de Client, prin anularea Contului deținut de persoana respectivă.

Odată cu înregistrarea și deschiderea unui Cont, Utilizatorul devine Client al Portalului, considerându-se că acesta a citit și a fost de acord cu Termenii și condițiile specificate.

Astfel răspunderea aparține Clientului pentru:

– transmiterea către persoanele sau departamentele Societății a materialelor obscene, jignitoare, agresive, discriminatoare, defăimătoare, amenințătoare, profanatoare, ilegale sau orice alte materiale care violează în orice fel drepturile persoanelor implicate ;

– postarea pe Portal sau transmiterea pe e-mail către Societate de materilae pornografice sau cu caracter obscen, a informațiilor confidențiale sau pentru care posesorul nu deține drepturi de autor ;

– transmiterea de informații la care aveți acces, către persoane sau departamente de la firme concurente ;

– modificarea sau ștergerea de informații de pe Portal ;

– transmiterea către Societate prin e-mail sau prin intermediul rețelei, a unor fișiere care conțin viruși sau programe care pot provoca nefuncționarea în condiții optime a Portalului sau chiar distrugerea acestuia ;

– copierea, adaptarea sau distribuirea de informații sau părți din informații (text, poză, etc.) la care Clientul are acces pe Portal, indiferent de situație și scopul urmărit, fără acordul prealabil al Societății ;

5.2 Cumpărarea online a produselor de pe Portal:

Imaginile produselor prezentate pe Portal au caracter informativ și nu presupun nici o obligație de nici o natură din partea Societății.

După parcurgerea pașilor pentru comanda online, Clientul va fi rugat să introducă datele card-ului său pe o pagină securizată.

În momentul în care Clientul și-a dat acordul pentru plata online, suma necesară achitării produselor comandate va fi blocată pe cardul acestuia, până la pregătirea produselor și confirmarea integrității acestora de către Societate.

Societatea confirmă ulterior băncii integritatea coletului și solicită livrarea banilor, moment în care se va efectua tranzacția propriu-zisă și se va iniția procesul de livrare a produselor comandate.

Termenul de livrare se va calcula pe zile lucrătoare și în funcție de destinație, iar costul de transport raportat la greutatea produselor comandate respectiv județul și orașul de destinație.

Livrarea se va face la adresa solicitată de către Client, la data şi în intervalul orar comunicat de către Alev Interiors sau de către transportatorii terț (servicii de curierat).

În cazul în care la livrare, Clientul refuză preluarea produselor și/sau semnarea documentelor justificative pentru a dovedi livrarea, nu se prezintă la locul de destinație sau nu răspunde la telefon, după caz, șoferul nu va elibera produsele Clientului si le va returna la Alev Interiors. în aceste condiții, costul transportului dus-întors vor fi suportate de către Client, Alev Interiors având dreptul de a reține din orice sumă avansată de Client valoarea acestor cheltuieli.

Pentru mai multe detalii privind politica de livrare a produselor, vă rugăm să consultați Secțiunea – Comenzi și livrare de pe Portal.

În ipoteza în care între părți s-a încheiat un Contract care conține clauze specifice, ace contract va avea prioritate față de prezentele clauze, care vin doar în completarea contractului respectiv, în măsura în care contractul nu conține dispoziții contrare.

Prin lansarea unei Comenzi pe Portal, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Societatea își derulează operațiunile pe Portal.

Programul de lucru pentru relații cu Clienții al magazinului online: 08:00 – 16:00, cu exceptia zilelor de sărbătoare legală, dacă nu se precizează altfel pe Portal.

Timpul maxim pentru confirmarea sau neacceptare unei Comenzi va fi de 1 zi lucrătoare de la lansarea Comenzii prin intermediul Portalului, indiferent de modalitatea în care comanda a fost plasată (prin cont client, e-mail, telefon etc.).

Confirmarea comenzilor plasate în weekend sau în zile nelucrătoare se va realiza în următoarea zi lucrătoare.

Dacă Societatea confirmă executarea unei Comenzi, acest lucru va implica acceptarea completă de către Client a politicilor Portalului privind condițiile de comandă și livrare.

Acceptarea Comenzii de către Societatea se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronica (e-mail) din partea Societății către Client, fără a fi necesară o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Societatea nu va considera în nici un moment o Comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Astfel, Contractul încheiat între părți intră în vigoare doar la data confirmării Comenzii de către Societate, cu respectarea termenului de livrare, prețului și a modalității de plată specificate în confirmarea Comenzii.

Prezentele Termeni și condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului încheiat între Societate și Client, în completarea acestora venind Certificatul de Garanție emis de către producătorul bunului achiziționat.

Comanda odată confirmată, este stocată electronic de către Societate.

La solicitarea scrisă a Clientului, Societatea va transmite în maxim 30 zile de o copie după Comanda plasată și confirmarea de Comandă.

Utilizatorul/Clientul are posibilitatea de a efectua și Comenzi telefonice, fiind asistat la telefon de către un reprezentant Alev Interiors S.R.L., prezentele Termeni și condiiții fiind aplicabile și în cazul comenzilor telefonice.

În acest caz, Clientul autorizează reprezentantul Alev Interiors S.R.L. să înregistreze Comanda în numele său, dacă are cont pe Portal, Societatea trimițând ulterior Clientului o confirmare de comandă, cu titlu de Contract.

5.3 Obiectul Contractului:

Obiectul Contractului încheiat între Societate și Client îl constituie vânzarea produsul/produsele și/sau serviciile prezentate pe Portal, cu privire la care Clientul și-a exprimat opțiunea de a le cumpăra, prin plasarea unei Comenzi prin intermediul Portalului, confirmate ulterior de către Societate.

Anterior plasării unei Comenzi, Clientul va verifica pe Portal descrierea, caracteristicile, codul și cantitatea disponibilă pe stoc a produselor dorite.

Clientul își asumă corectitudinea privind codul și cantitatea produselor comandate.

În cazul în care există o diferență între codul produsului și denumirea acestuia, Societatea va considera comanda ca fiind plasată pentru codul produsului.

Disponibilitatea produselor comandate, prețul final și termenul de livrare, se va comunica Clientului prin confirmarea scrisă a Comenzii.

5.4 Prețul Contractului:

Ofertele și produsele prezentate pe Portal sunt disponibile în limita stocului disponibil.

Prețul final al produsului/produselor este acela menționat în confirmarea de comandă.

Toate preturile afișate includ TVA, în cuantumul prevăzut de actele normative în vigoare.

Prețul poate fi modificat de către Societate în orice moment, fără preaviz, în funcție de stocul disponibil și de prețurile primite de la furnizori/producători, însă prețurile noi se vor aplica doar Comenzilor plasate după modificarea prețurilor

Cu ocazia confirmării Comenzii, Societatea va indica prețul final al produselor, costul de transport și costul oricăror servicii suplimentare, dacă acestea au fost solicitate de către Client și acordate de Societate.

Pentru a fi aplicabil, prețul produsului trebuie să fie sincer și serios.

Astfel Societatea atenționează asupra faptului că pot exista teoretic cazuri în care, ca urmare a unor disfuncționalități sau erori ale Portalului, prețul afișat să nu fie cel real.

În aceste cazuri, Societatea își va cere scuze pentru neplăcerile create și va informa Clientul asupra prețului corect, acesta din urmă având opțiunea să renunțe la Comandă dacă nu este de acord cu prețul comunicat.

În nici un caz Societatea nu va fi obligată să vândă și să livreze produsele comandate la prețurile eronate afișate pe Portal.

Prețul produselor și/sau serviciilor este cel stabilit la plasarea Comenzii și nu poate fi modificat unilateral, chiar dacă ulterior plasării Comenzii, produsul va beneficia de preț redus, expiră durata unei promoții sau se schimbă în orice fel prețul.

Orice campanie și modificare de preț a produselor de pe Portal,  nu afectează prețul din Comenzile plasate anterior, fiind aplicabile numai Comenzilor ulterioare modificării sau campaniei respective.

Prețul afișat pe Portal nu include costul transportului sau a altor servicii oferite de către Societate.

Costul transportului și al celorlalte servicii asigurate de către Societate, vor fi menționate pentru fiecare comandă în parte, în funcție de valoarea comenzii, a volumului și greutății produselor, de distanța de parcurs sau promoțiile valabile.

Promoțiile și reducerile de preț oferite Clienților de către Societate nu se pot cumula cu alte promoții și reduceri existente în magazinele Alev Interiors S.R.L..

5.5 Modalități de plată:

Prețul total, modalitatea de plată și termenul de plată vor fi specificate în actul de confirmare a Comenzii.

După selectarea produselor dorite de pe Portal, Clientul are opțiunea de a selecta dintre următoarele modalități de plată:

– în numerar/ramburs – plata se va face în baza facturii fiscale emise de către Societate, integral, la ridicarea produselor din magazinul Alev Interiors S.R.L. sau în cazul produselor livrate cu plată ramburs ;

– cu cardul bancar – se va face direct de pe Portal, prin intermediul unei pagini securizate, în care Clientul va fi rugat să introducă datele cardului său bancar ;

– prin ordin de plată – se va face în urma confirmării Comenzii, în baza facturii proforme emise de Societate și comunicată Clientului prin e-mail ;

Pe ordinul de plata se va menționa obligatoriu numele Clientului indicat de Societate pe factura proformă, numărul comenzii și al facturii proformă.

În cazul în care ordinul de plată nu va conține datele susmenționate, Clientul va fi contactat de către Societate, cu rugămintea de a transmite dovada plății, cu indicarea informațiilor lipsă, pe adresa de e-mail: office@alevinteriors.com

După încasarea prețului în baza ordinului de plată, Societatea va emite factura fiscală pentru produsele achiziționate de către Client și va iniția procedura privind livrarea produselor.

Livrarea produselor comandate va fi efectuată întotdeauna doar după creditarea contului bancar al Societății cu întreaga sumă reprezentând prețul produselor comandate.

Produsele livrate vor fi însoțite de factura fiscală emisă de către Societate privind produsele achiziționate de către Client.

5.6 Livrarea produselor:

Proprietatea asupra produselor și serviciilor comandate vor fi transferate Clientului la momentul încasării de către Societate a prețului acestora.

Societatea este exonerată de orice răspundere privind produsele/serviciile comandate, în momentul predării acestora către Client/reprezentantul Clientului (persoana care preia produsele livrate la adresa indicată in formularul de comanda).

Alev Interiors S.R.L. va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor și transmiterea documentelor însoțitoare ale acestora către Client.

Societatea va efectua de regulă livrarea produselor și serviciile, prin intermediul transportatorilor parteneri (servicii de curierat) și în mod exclusiv pe teritoriul României.

Livrarea produselor comandate se va doar până în parcarea cea mai apropiată de clădire, cel mult până la poarta de acces în curte sau până la intrarea în clădire.

Clientul are obligaţia de a se asigura că, la data livrării, există persoane desemnate pentru a primi produsele, în caz contrar urmând a suporta cheltuielile efectuate de către Alev Interiors S.R.L. privind transportul produselor dus-întors.

 O reexpediere a bunurilor se va face numai după ce Clientul achită costul transportului deja efectuat.

La livrarea coletului, Clientul are opțiunea de a solicita curierului să deschidă pachetul, pentru a verifica dacă produsul livrat este intact și corespunde cu cel comandat.

În cazul în care Clientul observă că produsul este deteriorat, sau acesta nu corespunde Comenzii, acesta va întocmi împreună cu agentul firmei de curierat, un proces verbal în care se va specifica deteriorarea (spart, rupt, îndoit, etc.), sau motivul returnării.

În situația în care Contractul nu poate fi executat din cauza indisponibilității unor produse, Societatea va informa Clientul despre imposibilitatea livrării produsului.

Societatea va putea livra un produs similar având același preț, numai cu acordul expres al Clientului și doar în situația în care produsul comandat inițial nu va mai fi disponibil.

Dacă termenul de livrare nu poate fi respectat, Societate va anunța în scris Clientul cu privire la noul termen estimat pentru finalizarea livrării.

Societatea poate refuza onorarea livrării, dacă Clientul a furnizat informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, fără ca această împrejurare să putea fi considerată o încălcare a Contractului, caz în care după furnizarea informațiilor corecte de către Client, se va putea stabili un nou termen de onorare a Comenzii.

5.7 Garanția produselor:

Toate produsele comercializate pe Portal beneficiază de garanția oferită de către producător, de maxim 2 ani, conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorului.

Fiecare produs achiziționat va fi livrat însoțit de certificatul de garanție al producătorului.

 Pentru mai mult detaliile legate de garanția produselor și eventuale reclamanții, vă invităm să consultați pe Portal Secțiunea – Garanții și reclamații.

5.8 Returul produselor achiziționate online:

Conform prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art. 13 alin. (3) si la art. 14.

Pentru mai mult detaliile legate de dreptul de retragere a Clientului, vă invităm să consultați pe Portal Secțiunea – Dreptul de retragere.

5.9 Încetarea Contractului:

În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate de Client,  nu se află pe stoc, sunt în stoc limitat, care s-a epuizat după confirmarea Comenzii, Societatea constată că produsele din stoc se află în stare improprie de livrare (de exemplu au ambalaj deteriorat, lipsesc colete, părți, componente, produsul este lovit, zgâriat, a fost deteriorat cu ocazia depozitării, manipulării, transportului, produsele se află în stare neconformă din orice alt motiv, s-au udat, ars, s-au distrus sau au fost în orice fel afectate), este necesară o comandă de aprovizionare către furnizorul produsului, iar până la data estimată pentru livrare, furnziorul respectiv nu onorează comanda (din motive obiective precum: produsul a ieșit din fabricația producătorului, există lipsă de materii prime pentru producător, dificultăți de aprovizionare și transport în lanțul de aprovizionare, carantină, modificare design, dimensiuni, materiale sau finisaje față de oferta existenă pe Portal), Societatea are dreptul să înceteze unilateral Contractul în ceea ce privește produsele respective, urmând să restituie Clientului prețul achitat pentru acele produse.

Societatea va notifica Clientul în cel mai scurt timp despre împrejurările susmenționate și despre încetarea Contractului, începând cu data comunicării notificării.

În urma încetării Contractului pentru motivele susmenționate și care vizează produsele comandate, Societatea nu va putea fi obligată la plata de despăgubiri, aceasta fiind ținută doar să restituie sumele încasate de la Client pentru produsele comandate, care nu se mai pot livra.

Societatea va restitui Clientului sumele achitate pentru produsele care nu se mai pot livra, în cel mutl 5 zile, în contul bacar al Clientului folosit pentru plată sau în numerar.

În lipsa furnizării unui cont bancar sau a imposibilității ridicării banilor în numerar, încetarea Contractului produce în continuare efecte, iar soldul respectiv va rămâne în contul Clientului, la dispoziția acestuia.

De asemenea, până la expedierea produselor, Clientul poate renunța în scris la comandă, fără nici o obligație de despăgubire către Societate, urmând ca Societatea să restituie sumele încasate în cel mult 5 zile de la primirea notificării scrise în acest sens.

6. Contact/Newsletter:

În cazul înscrierii Clientului pentru primirea diverselor publicații (pliante de ofertă, cataloage) prin poștă, este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din formularul electonic pus la dispoziție în acest sens.

Eventualele nemulțumiri legate de Portal pot fi adresate Societății, care își rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră de cuviință.

Societatea își rezervă totodată dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă prezentele Termeni și condiții, precum și aspectul, opțiunile sau facilitățile oferite pe Portal.

Vă recomandăm să consultați periodic Termenii și condițiile puse la dispoziție pe Portal, pentru a lua la cunoștință despre modificările survenite.

Aceste modificări vă vor fi aduse la cunoțtință prin e-mail la adresa precizată în contul de client al Portalului.

Continuarea utilizării Portalului de către Clientul care a luat la cunoștință de eventualele modificări ale Termenilor și condițiilor este echivalentă cu acceptarea fără rezerva a modificărilor survenite.

Respectarea prezentelor Termeni și condiții este obligatorie pentru Utilizatorii/Clienții Portalului, fără excepție, orice încălcare a acestora va fi sancționată în funcție de decizia Societății și poate conduce oricând la anularea contului de client și interzicerea acessului pe Portal.