Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Alev Interiors S.R.L respectă confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, furnizate de către persoanele vizate, în vederea scopurilor mentionate mai jos, scop în care a creat şi aplică prezenta Politică de securitate şi confidenţialitate. Prin prezenta Politică, vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele Dvs. cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuareGDPR), precum și prevederile naționale aplicabile, urmărind asigurarea cerințelor de conformitate prin raportarea la principiile ce guvernează protecția datelor cu caracter personal.

Accesul pe portalul www.alevinteriors.com și achiziția produselor comercializate prin intermediul webshop-ului aferent se supune Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare care reprezintă Contractul de vânzare și care completeaza prezenta Politica. De asemenea, în completarea prezentei Politici de securitate și de confidențialitate vă rugăm să consultați și secțiunea ” Politica cookies ”, pentru a afla modalitatea în care www.alevinteriors.com folosește cookie-urile.

Alev Interiors S.R.L., în calitate de operator date cu caracter personal, vă oferă control deplin asupra informaţiilor pe care le introduceţi pe portal. Puteţi schimba oricând doriţi parola pentru accesul la contul de utilizator şi puteţi vizualiza şi actualiza datele cu caracter personal pe care le-aţi introdus.

1. Cine suntem noi?

S.C. ALEV INTERIORS S.R.L.- cu sediul social în municipiul Reghin, str. Gării, nr. 44, judeţul Mureş, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. J26/575/2004, C.U.I. RO 33291852, gestionează platforma www.alevinteriors.com și webshop-ul aferent, având calitatea de Operator date cu caracter personal.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa de corespondenta: Reghin, str. Gării, nr. 44, jud Mures, România

Tel: (+40) 265 513 803

Fax: (+40) 744 425 197

E-mail: office@alevinteriors.com

2. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal:

ALEV INTERIORS S.R.L., în calitate de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților persoane fizice, reprezentanților persoanelor juridice și altor persoane fizice care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Datele cu caracter personal sunt:

– prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată ;

– colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri ;

– adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

– exacte și actualizate în termen ;

– păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele ;

– prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ;

3. Tipurile de date prelucrate și modalitatea de colectare:

Colectăm datele cu caracter personal în mod direct de la Dvs..

a) Cu ocazia creării unui cont pe portal:

Alev Interiors vă oferă posibilitatea de a va crea un cont pe portalul www.alevinteriors.com, pentru a vă ajuta să gestionați mai bine comenzile Dvs., returul de produse, urmărirea produselor favorite și posibilitatea de a beneficia de oferte. Când vă creați un cont pe www.alevinteriors.com, ne transmiteți: numele, prenumele și adresa de e-mail.

Dacă doriți să vă închideti contul creat, puteți adresa o cerere scrisă la office@alevinteriors.com în vederea dezactivării contului, folosind adresa de e-mail cu care ați creat contul respectiv, fie depunând o cerere în scris, la sediul Operatorului, caz în care va trebui să furnizați dovada că Dvs. dețineți contul pentru care faceți solicitarea.

Un cont nefolosit pe o perioada de minim 5 ani se va putea închide/dezactiva.

b) Cu scopul executării contractului de vânzare – cumpărare încheiat între părti:

Când plasați o comandă pe webshop-ul nostru, cu scopul încheirii și executarii contractului dintre părti,în condițiile menționate la secțiunea ” Termeni și condiții ”, precum și în caz de retur produse, reclamații, etc, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare (Adresa de facturare), metoda de plată, număr de telefon, datele contului bancar și ale băncii Dvs., numai când plata se face prin ordin de plată sau este caz de retur produs si contravaloare pret către Client. Datele contului Dvs. se vor păstra în condiții de siguranță, numai pentru durata necesare îndeplinirii scopului și de arhivare a documentelor care le conțin.

În situația trasmiterii comenzii prin platforma – www.alevinteriors.com, în funcție de opțiunea Clientului, plata se poate realiza online cu card (card personal sau al societății cumpărătoare), în condiții de deplină securitate. În acest sens, vor fi prelucrate de cărte partenerii noștrii informații privind: numărul cardului, data expirării cardului, codul CVV, precum și informații privind facturarea (adresa).

În cazul în care nu ne furnizați aceste date, care sunt necesare încheierii contractului cu Dvs., nu vă putem furniza produsele dorite.

c) Marketing și publicitate prin transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter), concursuri, campanii, programe de loialitate:

În scopul comunicării transmiterii comunicărilor comerciale, Operatorul va putea prelucra datele Dvs. personale precum:

– adresa de email ;

– nume și prenume ;

– numărul de telefon ;

Operatorul se obligă să transmită comunicări comerciale doar în baza consimțământului exprimat de către Dvs., prin orice modalitate pusă la dispoziție de către Operator: prin abonare la Newsletter, bifarea câmpului prin care vă exprimați acordul de a primi comunicări comerciale prin e-mail sau/și telefon, înscriere la diverse concursuri și campanii, orice alte modalități care presupun luarea acordului Dvs., etc.

Toate materialele, acțiunile de publicitate, marketing și altele asemenea au la bază interesul legitim al Operatorului de a înțelege nevoile și așteptările Clienților cu privire la produsele și serviciile noastre.

În cazul participării la concursuri/campanii/programe de loialitate organizate de către Alev Interiors S.R.L., datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate prin completarea documentelor (formularelor) de participare în conformitate cu modalitatea de desfășurare stabilită.

Colectarea altor date cu caracter personal decât cele indicate vor avea la bază obligativitatea de conformare cu prevederi legale aplicabile.

d) Navigarea online – utilizarea cookie-urilor:

Este posibil, să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării portalului nostru www.alevinteriors.com și a webshop-ului aferent.

Pentru mai multe informații vă invităm să consultați secțiunea ” Politica cookies ”.

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele scopuri:

– asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului ;

– afișarea corectă a conținutului ;

– crearea și reținerea datelor Dvs. de autentificare, personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul /aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită ;

– crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de produsele/serviciile/campaniile/acțiunile desfășurate ;

– realizarea acțiunilor publicitare pentru a vă transmite reclame în cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru Dvs. ;

– desfășurarea acțiunilor de publicitate comportamentală online privind distribuirea de informații/reclame în mediul online care poate determina afișarea acestora în cadrul platformelor de socializare/altor platforme online ;

Alev Interiors S.R.L. intenționeză să asigure o comunicare care corespunde interesului legitim privind comunicarea ofertelor privind produsele și serviciile noastre. În acest sens este posibil ca în situația în care ați vizitat portalul nostru să vă prezentăm oferte relevante și în cadrul altor medii digitale.

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați secțiunea ” Politica Cookies ”.

e) Utilizarea canalelor de contact: telefon, e-mail, etc.:

În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:

– nume și prenume ;

– adresa de e-mail ;

– număr de telefon ;

– orice alte informații/detalii pe care le furnizați prin utilizarea canalelor de contact ;

f) Monitorizare video și GPS:

Vă informăm că locațiile (magazinele/spațiile) în care ne desfășurăm activitatea sunt monitorizate video exclusiv în scopul asigurării cerințelor de siguranță și securitate a persoanelor, bunurilor și spațiilor. Imaginile video sunt pastrate pe o perioade de 20 de zile, dacă nu a fost necesară salvarea datelor pentru a răspunde cererilor autorităților sau pentru un inters legitim al Operatorului, precum: identificare cauze și responsabili pentru prejudicii cauzate, atragerea răspunderii patrimoniale, disciplinare, contravenționale sau penale după caz, recuperare prejudicii, identificare vinovați, etc.

De asemena, vă comunicăm că vehiculule Operatorului și partenerilor, cu care se fac livrari de produse și/sau prestări servicii de transport, montaj, etc. pot fi monitorizate prin GPS. Datele obținute pot fi folosite cu scop de calcul distanță traseu, identificare locație vehicul, în vederea interesului legitim al Operatorului de a evita furtul vehiculelor și produselor transportate, recuperare prejudicii, identificare vinovați, în caz de atragere a răspunderii patrimoniale, disciplinare, contravenționale sau penale dupa caz, etc.

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal:

4.1. Pentru încheierea și executarea unui contract încheiat între Alev Interiors S.R.L. și Dvs. respectiv îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin, în următoarele scopuri:

a) crearea și administrarea contului pe platforma www.alevinteriors.com ;

b) prelucrarea comenzilor, inclusiv confirmarea, expedierea și facturarea acestora ;

c) asistență cu privire la problemele de orice natură referitoare la o comandă sau un bun   

achiziționat;

d) returnarea produselor și rambursarea contravalorii conform legislației aplicabile ;

4.2. Pe baƶa consimțământului Dvs. oferit în prealabil, în următoarele scopuri:

a) transmiterea de oferte, promoții pentru produsele și serviciile noastre ;

b) transmiterea informațiilor privind campaniile de marketing organizate ;

Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi, fără a afecta valabilitatea prelucrării până la data retragerii consimțământului. În baza consimtamantului Dvs., vom putea să vă transmitem comunicări comerciale pe e-mail și pe telefon.

Consimțământul se poate da prin abonare la newsletter, bifarea câmpului dedicat prin care sunteți de acord să primiți sms și/sau e-mail cu comunicari comerciale.

4.3. În vederea realizării unui interes legitim care derivă din natura obiectului de activitate.

În baza dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității, raporturile de muncă, raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc), siguranța și securitatea publică ; privind îndeplinirea obligațiilor fiscale, alte scopuri indicate in Cap. 3.

5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale de arhivare a documentelor.

Datele, pentru a caror durata nu a fost indicată, vor fi păstrate pe perioadele prevăzute de normele aplicabile pentru managementul documentelor, arhivare, obligații contabile, pe o perioadă de cel mult 10 ani de la încheirea exercițiului financiar, conform Legii contabilității nr. 82/1991, sau până la data expirării garanțiilor produselor sau duratei medii de utilizare, dacă acest termen este mai mare. Nu vom păstra datele Dvs. pe o perioadă mai lungă decât este necesar scopului și le vom prelucra strict conform prevederilor legale în vigoare.

Datele furnizate pe baza consimțământului Dvs. se păstreaza până la îndeplinirea scopului pentru care s-a dat sau până la retragerea consimțământului, putând fi păstrate dacă este interesul legitim al Operatorului pe durata prescrierii dreptului la acțiune ce poate decurge din aceste date.

În completarea celor expuse anterior, specificăm că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

– dacă prevederile legale o impun ;

– dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare ;

– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai ;

6. Temeiul de drept:

În baza obținerii consimțământului persoanei vizate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate conform art. 6.1 lit a) din GDPR. Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea se efectuaza în baza art. 6.1 lit b) din GDPR. Dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ea se va efectua conform art. 6.1 lit c) din GDPR. Dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Bestjobs, ea se va efectua conform art. 6.1 lit f.) din GDPR.

Alte temeiuri de drept sunt reprezentate de prevederile legale care se aplica la fiecare categorie de date, așa cum au fost menționate le Cap. 3 (prevederi legale privind securitatea, privind atragerea răspunderii, privind fiscalitatea, privind dreptul la acțiune, dreptul muncii, etc.)

7. Transmiterea datele cu caracter personal:

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat/transport ;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare ;

– furnizorilor de servicii de marketing ;

– furnizorilor de servicii IT ;

– furnizorilor de produse, în caz de reclamații ;

– prestatori externi de servicii (de montaj, de proiectare, de instalare, de expertiză tehnică, monitorizare GPS, pază și protectie) ;

– prestatori servicii de hosting sau mailing ;

– autorităților care solicită informații legate de Dvs., potrivit legislației în vigoare ;

– auditorilor financiari, executori judecătorești, avocați, reprezentanți legali, împuterniciți ai societății (companii din grupul de societăți, consultanți tehnici, consultanți IT, experți, avocați, companii de curierat, de mentenanța și administrare sisteme informatice, managementul documentelor, suport IT) ;

– altor societati din grupul de firme din care face parte Operatorul ;

Totodată este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

– în caz de reorganizare, fuziune, vânzare, transfer, cesiune a întregii afaceri sau a unei părți, inclusiv în caz de procedură de insolvență sau faliment ;

– în caz de îndeplinire a oricărei obligații legale, inclusiv către autoritățile competente, dacă faceți o plângere cu produsele sau serviciile furnizate ;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

8. Locul prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în interiorul UE, la data colectării datelor, Operatorul neavând intenția de le transfera în afara UE.

În cazul în care, în îndeplinirea scopurilor menționate, datele vor fi transferate în afara UE, Operatorul va lua garanții contractuale de asigurare a respectării normelor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității.

9. Măsuri de protecție și garanții – securitate:

Alev Interiors S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Alev Interiors S.R.L. utilizează metode şi tehnologii de securitate pentru a asigura securitatea şi protecţia informaţiilor Dvs., inclusiv a datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

Metodele şi tehnologiile de securitate utilizate includ:

– acces securizat cu nume de utilizator şi parolă ;

– server protejat prin firewall ;

– criptarea datelor furnizate de Dvs. prin utilizarea serviciilor din cadrul portalului ;

– servere de găzduire site dedicate şi protejate de acces fizic şi la distanţă neautorizat, instalate în incinte adecvate tehnic şi din punct de vedere al securităţii ;

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele şi informaţiile furnizate de Dvs. prin intermediul site-ului și a webshop-ului aferent, analizând în permanenţă noile tehnologii în domeniu pentru a menţine un nivel rezonabil de securitate pentru serviciile oferite.

10. Drepturile persoanei vizate:

Pentru o informare completă, în calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire exclusivă la datele Dvs. cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

a) Dreptul de acces:  puteți obține o confirmare din partea Operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele ;

În măsura permisă de legislația actuală, aveți următoarele drepturi:

b) Dreptul la portabilitate a datelor: puteți primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele Dvs. să fie transmise altui operatori fără obstacole din partea Operatorului, în cazul în care aceste date sunt prelucrate în mod automat, în temeiul consimțământului Dvs. exprimat conform art. 6 alin. (1) lit. a), respectiv în temeiul unui contract conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor ;

c) Dreptul la opoziție: de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date ;

d) Dreptul la rectificare: corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate ;

e) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare ; vă opuneți prelucrării și nu exista motive juridice legitime care prevalează ; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale.

Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

f) Dreptul la restricționare a prelucrării: în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor ; în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor ; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță ; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata: inclusiv crearea de profiluri, producând efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsura semnificativă, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu Dvs., o asemenea prelucrare este autorizată de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimţământului Dvs. liber exprimat.

h) Dreptul de a va retrage consimţământul: atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului Dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

            În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică, modul de utilizare a datelor Dvs. sau exercitarea drepturilor susmenționate, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea Operatorului: Alev Interiors S.R.L.

Adresă: Reghin, str. Gării, nr. 46, judeţul Mureş

E-mail: office@alevinteriors.com

De asemenea, în calitate de persoana vizată aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor Dvs. privind protecţia datelor, Societatea va răspunde acestei solicitări, în termen de 30 de zile, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.